52

О, мой търсещ Бога ум,
лети, лети
далеч отвъд мъките
на оплакванията и критиките към света.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 52
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.