6

Бог търси доброволци,
а не войници.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.