7

Човекът учител поучава.
Бог Учителят
преподава.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.