Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
не искам да приема факта,
че поради моя непреклонен ум
моят живот се е превърнал в неспирна тъмнина.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.