Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
никога не се моля на Бог
за сърце на единството.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.