Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
никога не вярвам,
че Бог е държал Вратата на Своето Сърце
широко отворена за мен.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.