Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
се интересувам само от това, което си е отишло,
а не от това, което остава.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.