Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
дълбоко се наслаждавам
на безсънния апетит на невежеството.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.