Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която винаги е победоносна
над моята земна човешка съдба.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.