Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
не искам да приема,
че животът на желанията
е наистина сърце на разочарование.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.