Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която смело плува
през океана на невъзможното.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.