Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
искам да успея
в замяната на моя хитър ум
за моето душевно сърце.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.