62.

Представи си, че всички наши надежди плуват в морето на живота ни.
Шри Чинмой, Представи си, Шри Чинмой Център, 1999
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Japanese , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ img 62
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.