Предисловие от автора

Книгите за сънищата не могат никога, никога да бъдат точни. Когато човек сънува, това е едно нещо; когато разказва съня си, става съвсем различно. Това е главната причина, поради която на окултистите и останалите им е трудно да тълкуват правилно сънищата. Човек сънува нещо, но когато го разказва на другите, вижда, че то е станало съвсем различно или много неясно. Тогава окултистът трябва да се концентрира много мощно, за да разбере на какво ниво се е случил сънят.

Има много светове на сънищата. Както има седем висши и седем низши свята, така има и много светове на сънищата. Ако някой сънува сън в определен свят, значението му ще е едно, ако го сънува в по-висш свят на сънищата, ще е съвсем различно.

Чел съм доста книги за сънищата. Много се смея, защото някои от тях са толкова нелепи. Сега обаче, когато написах книга за сънищата, трябва да се смея и на себе си, защото всичко, което мога да сторя, е да дам обща представа за тази материя.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.