Въпрос: През последните пет месеца преживях две мандали: първата беше видение за всички хора, които познавам, а втората – видение за син лотос. Може ли да обясните каква е причината за тях?

Шри Чинмой: Обяснението е в тях самите. Ти си практикувал мандали и затова си получил видение за предишни прераждания. Ето го доказателството, че имаме минали прераждания. Твоята душа изважда наяве хора, с които си свързан.

Този син лотос, който си видял, е синият лотос на съзнанието. Водата е съзнание. Синият лотос е символ на безкрайното Съзнание в нас. Когато лотосът разцъфва лист по лист, това е знак, че търсещият навлиза в безкрайното Съзнание. Синьото означава Безкрайност, а лотосът – съзнание. Безкрайното Съзнание разцъфва във вид на син лотос.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.