Въпрос: Как трябва да се отнасяме към сънищата от низшите светове?

Шри Чинмой: Когато ни споходи сън от низшите светове, ние не искаме да се отъждествяваме с него, защото сме силно изплашени. Сънят идва при нас като заплаха. Но сънят от по-висшите светове идва като покана. Ние получаваме вътрешна радост и вътрешно удовлетворение и веднага усещаме там своята самоличност. Тогава трябва да навлезем в него и да израснем там.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.