Въпрос: Преди около година и половина сънувах как пропадам в земята и ставам затворник някъде. После с една група, аз и други затворници, трябваше да се стараем да работим заедно, за да излезем от затвора.

Шри Чинмой: Този затвор е затворът на несъзнателността, където няма никаква светлина, никаква надежда, нищо, абсолютно нищо. Затворът на несъзнателността е страна на унищожението. Ти си излязъл оттам само защото в теб има нещо много искрено, много душевно, много посветено. Затова безусловните Благословии на Всевишния са влезли в тази несъзнателност и са те извели оттам. Излязъл си, защото божествената Милост, безусловната върховна Милост те е Спасила. Казвам ти, дори и в този затвор, ако ти беше съзнателен за мен, ако изричаше името ми, щеше да бъдеш спасен.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.