Въпрос: Сънувах, че съм пред дома на родителите си и виждам стар приятел, с когото се познавах преди да стана ученик. Той ме върна в някакво лошо състояние, но аз си играех с него. Внезапно от небето се спусна голям, могъщ пурпурен орел и ме връхлетя. Аз го убих и почувствах най-мощната сила, която някога съм усещал в себе си.

Шри Чинмой: Ти знаеш какво символизира орелът. Той лети високо, но съзнанието му е много ниско. Орелът е като търсещия, който се преструва, че се рее много високо в медитацията си, но съзнанието му е в низшия витал, в света на клюките или в друга небожествена област. Когато си видял стария си приятел, който е бил все още в съзнанието, което си имал преди да приемеш духовността, твоят стар небожествен живот изведнъж се е проявил и е нападнал духовния ти живот. В небожествения живот има някаква надменност и чувство на превъзходство. Не само божественият живот смята себе си за по-висш. Животът на стремежа чувства, че той е истинският, но и небожественият, този на желанията, смята, че той е истинският живот. Твоят предишен живот е следвал желанията, в него е нямало стремеж. Макар да си живял без никакъв стремеж, в теб е имало чувство на превъзходство. Смятал си се за нещо повече от хората, които са постъпвали различно от теб. Мислил си ги за глупави, защото нямат никакви изживявания. За теб те или са били страхливци, или им е липсвал усет за приключенията в живота. Такава гордост си изпитвал. Както орелът лети високо, но е с много ниско съзнание, така и ти си се издигал и възгордявал, бил си надменен и самомнителен, но съзнанието ти е било на много ниско, ниско ниво.

После, понеже си приел духовния живот, душата ти изведнъж е излязла напред. Тъй като си приел духовния живот от все сърце и съзнателно, тя е използвала силата си и е унищожила орела. Орелът олицетворява лъжливия път към издигането. Душата ще ти позволи да се издигаш и да се рееш нависоко, но истински, със стремеж, а не по другия начин – с желания и високомерие, с враждебно и разрушително чувство за превъзходство. Именно светлината на твоята душа е премахнала небожествените ти качества в този сън.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.