Въпрос: Гуру, ако насън ни се явите и ни кажете нещо много ясно, това същото ли е като да ни го кажете лице в лице?

Шри Чинмой: Разбира се! Ако ме видите като на живо, много осезаемо и отчетливо, то щом ви отправя някакво послание, все едно съм ви го казал наяве. Само че ако е нещо сериозно, по-добре да го изясните на външен план. В противен случай може да възникнат истински проблеми. Може да е било плод на ваши желания. Вярно, аз съм ви казвал, че никаква враждебна сила не може да приеме моя образ, но вие можете да ме създадете с въображението си.

Неведнъж се е случвало в съня на ученика духовният Учител да му каже нещо, което той наистина харесва. После, когато Учителят обясни наяве, че е било лъжливо, ученикът не му вярва. Зная за случай, когато един много искрен ученик писал на своя Учител: „Учителю, ти дойде при мен и беше съвсем като истинско. Ти ми каза, че в този живот няма друг начин да постигна осъзнаване, освен да се самоубия.“ Учителят отвърнал: „Не е възможно! Не съм ти казвал това!“ Но ученикът заявил: „Тук, във физическия свят, ти ми завиждаш. Ако осъзная Бог, ще съм равен с теб и затова ти отричаш. Но във вътрешния свят не завиждаш, ето защо ми каза истината. Така че най-добре е да се самоубия и тогава ще осъзная Бог.“

Винаги е за препоръчване да се слуша Учителят на физическо ниво. Ако ви споходи сън, чудесно! Кажете на Учителя, и ако е истина, той веднага ще потвърди. Ако ви се струва, че Учителят вътрешно е казал нещо, във външния свят той несъмнено ще ви каже, че е вярно. Учителят е същият този човек. Той определено ще знае дали е казал нещо на въпросния ученик. Ако отрече обаче, то не трябва да се приема за истина.

Когато духовният Учител се затруднява да отправи послание към някой ученик на физическо ниво, може да му е по-лесно вътрешно да изпрати същото послание в съня му. Това се е случвало стотици и хиляди пъти. Щом дойде при Учителя на физическо ниво, ученикът веднага вижда телесното в Учителя и в такъв момент не може да мисли за него като за своето Най-Висше. Но във вътрешния свят, където няма умствени бариери, ученикът съзира истинската висота на Учителя или поне вижда повече от неговата висота, отколкото може да види на физическо ниво. Затова в такъв момент ученикът има повече вяра в думите на Учителя. Ако Учителят каже нещо, той му вярва.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.