Въпрос: Заедно с някакъв друг човек носех към Вас голяма кутия. После Вие дойдохте и казахте, че не постъпвам правилно.

Шри Чинмой: Ти несъзнателно си поел отговорността за някого и си я носел на мен, а аз съм ти казал, че това е погрешно, защото този човек не иска да ти предаде своята отговорност.

Ти смяташ за свой морален дълг да ми донесеш товара, който тук означава някаква личност, свързана с живота ти. Затова си искал да доведеш тази личност при мен, а аз съм казал, че това изобщо не е нужно, че не е дошло време човекът да следва нашия път. За него това е само отегчение и нищо друго, защото той не е готов за духовен живот, особено за нашия път. Ако влезеш дълбоко навътре, ще разбереш кой е този човек.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.