Въпрос: Гуру, сънувах по-голямата си сестра. Беше облечена в зелено сари и стоеше на някаква пътека в здрача.

Шри Чинмой: Зеленият цвят означава нов живот. Ако сестра ти е носела зелено сари, то в нея е влязъл нов живот, нова надежда. Има два вида здрач. Единият е призори, а другият – вечер. Какъв беше здрачът в съня ти?
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.