Въпрос: В съня си разговарях с някого и бяхме загледани в обширно, плодородно поле. Видях и небето, което беше като златна зора – както когато слънцето се издига над земята и разпръсква златна светлина.

Шри Чинмой: Небето означава необятност. А обширното поле, което си видял, символизира същото. Високо над теб е необятност, заобиколен си също от необятност. Осъществяването ще настъпи само когато необятното горе и необятното около теб се слеят. Високата шир са Небесата, а другата е земята, на която живееш. Когато нашето земно съзнание се разшири, Небесното съзнание, което е безкрайно по-пространно, веднага се среща със земното. Щом се срещнат, ти мигновено съзираш нещо златно. Това е цветът на божествената проява. Когато земята е възприемчива, Небесната Светлина може да проникне в нея. Когато земното сърце е широко, в него веднага може да влезе Небесната Светлина. Тогава просветляващото Небесно съзнание и устременото земно съзнание се сливат. И когато се слеят, това е проявление на божествената Реалност.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.