Въпрос: Сънувах, че съм поканил в дома си Вас, Свами Вивекананда и Шри Рамакришна.

Шри Чинмой: Чудесно! Това е много значим сън. Смисълът му е, че сме едно семейство. Ние всички сме истински духовни Учители, и значи принадлежим към едно семейство. Аз съм твой духовен баща, а те са членове на духовното ти семейство.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.