Имате златния шанс

Скъпи мои деца, това е най-благословената ми молба към всеки един от присъстващите тук. Всяка вечер, преди да заспите, докато седите на леглото си, само за три до пет минути, моля ви, молете се и медитирайте. Също така, моля, пейте или рецитирайте новата песен, Bhulite diyona .

Мой Господи Абсолютни Всевишни,
не ми позволявай да забравя Твоите Нозе.
Не ми позволявай да забравя Твоето Око.
Не ми позволявай да забравя Твоето Послание.
Не ми позволявай да забравя Твоята Мечта.
В моя живот и в моята смърт,
о, Господи на сърцето ми,
приеми моето молитвено поклонение.
Мой Господи, не ми позволявай да Те забравя.
Не ми позволявай да Те забравя, не ми позволявай.

Тези, които са научили песента, и тези, които са добри певци, могат да я пеят, а другите могат просто да я рецитират.

Още веднъж отправям най-благославящата си молба към всеки от вас. В шест часа сутринта, моля, медитирайте десет минути. Измивайте само очите, лицето, носа и особено ушите. Когато медитираме, по това време космичният звук отеква в дълбините на нашето устремено сърце, така че нашите земни уши могат да извлекат някаква полза от космичния звук АУМ, беззвучния звук.

След това през нощта, когато си лягате — в десет и половина, единайсет и трийсет или полунощ — моля, медитирайте поне три минути, докато седите на леглото си.

Скъпи мои деца, мили мои деца, това, което казвам, се отнася и за онези, които физически не са тук. Тази година или ще можем да предложим върховната си победа на нашия Господ Възлюбен Всевишен, единствената Цел на нашата Вечност, или ще Му предложим възможно най-лошото поражение. Не забравяйте, че от вас зависи да му предложите възможно най-лошото духовно поражение или вашата върховно славна победа.

Моля ви помнете тази поема:

Никога не искам да броя
миговете на стремеж на сърцето си.
Просто искам да умножавам
часовете на посветеност на живота си.1

Моля, умножете часовете на посветеност в живота си тази година. Направете себе си достойни за вътрешния си живот, за духовния си живот. Скъпи, зависи от вас. Взимайте всеки момент на сериозно.

Когато дойдох в Америка, когато дойдох на Запад, Всевишният в мен очакваше да има върховно избрани инструменти, за да прояви Своята Победа тук, там и навсякъде. Моето единство с вашето сърце, моето единство с вашия живот, никога няма да мога да ви накарам да почувствате — никога, никога. Но ако вие самите се осмелите да почувствате моето единство с вашето сърце и живот, тогава неизбежно ще почувствате, че вашата победа е моя победа, а вашето поражение е моето поражение, защото аз съм едно с вас, неразделно и вечно. Тъй като съм приел всеки от вас, вашето поражение е мое поражение, а вашата победа е моя победа.

Имате златния шанс да бъдете пионерите на това божествено прозрение, което аз въплъщавам, божественото прозрение, което ви поверих да разпространявате по целия свят. Изключително, изключително щастлив съм, че имам души като вашите — толкова красиви, толкова любящи, толкова всеотдайни души — за моята върховна кауза. Няма нито една душа, която да не е сто процента безсънно за мен. Всичките ви души, според тяхното индивидуално развитие, са тук на земята само за да обичат Всевишния в мен, само за да служат на Всевишния в мен, само за да осъществяват Всевишния в мен. Ако можете да се потопите дълбоко в себе си и ако можете да погледнете душата си за кратък момент, тогава ще видите неразривната връзка и единство, което душата ви е установила с мен, за да прояви Светлината, Мира и Божествеността на нашия Господ Възлюбен Всевишен. Искам тази Светлина, този Мир и тази Божественост да се проявяват във и през живота ви.

Умолявам ви, умолявам ви, умолявам ви да не се проваляте, да не изневерявате на душите си. Направете ме най-щастливия човек както на земята, така и на Небето, като ме радвате и осъществявате тук на земята, защото аз съм вашето най-висше. Вашето абсолютно най-висше е вашият Учител, Шри Чинмой. Ако имате вяра в мен, имате вяра и в душата си. Ако имате вяра в душата си, имате вяра и в мен. Ние сме неразделни.

Свами Вивекананда изнесе своите Вдъхновени беседи в парка на Таузанд Айлънд през 1895 г. Западът може би не е приел или не е могъл да приеме светлината му, но знам, че милиони и милиони индийци са получили безгранично вдъхновение, безкрайно насърчение и безграничен ентусиазъм от неговите Вдъхновени беседи. През годините също изнесох много, много, много вдъхновяващи беседи. Знам, че тези разговори са ви помогнали изключително много във вашия вътрешен живот на стремеж и във вашия външен живот на посветеност. Отново ви казвам сега, моля, приемайте живота си на стремеж и живота си на посветеност като изключително важни. Умолявам ви да посвещавате повече от живота си. Ако имате способностите, тогава изнасяйте речи тук, там и навсякъде. Давайте лекции и по възможно най-много начини вдъхновявайте хората. Работете заедно, работете заедно.

Велика индийска личност била ученик на духовен Учител от най-висок ранг. Веднъж, когато този конкретен ученик страдал от една от най-лошите възможни атаки на съмнение — съмнение в своя Учител, съмнение в себе си и съмнение в духовния живот — той бил помолен от един търсещ да говори за своя Учител. Той говорил толкова душевно, толкова мощно и толкова дълбоко, че докато говорел, извел на преден план собствените си сълзи на благодарност.

Тогава ученикът написал на своя Учител: „Толкова много се съмнявах в теб, Учителю. Съмнявах се в духовния си живот. Съмнявах се в целия свят. Дори преди няколко часа съществуването ми нямаше никаква стойност, всичко беше отрицателно. Но говорейки за теб, Учителю, направих всичко положително и направих себе си щастлив. Как стана така? Със сигурност съм най-лошият неискрен човек в света. Аз съм лицемер!“.

Учителят отговорил: „Дете мое, колко се гордея с теб! Докато говореше за мен, душата получи възможността да излезе на преден план и да прояви собствената ти божественост и собствената ти светлина в сърцето на този искрен стремящ се човек. Когато усетиш, че си обречен на разочарование, когато всички лоши сили идват при теб, в този миг ако говориш благосклонно за своя Учител, благосклонно за духовния си живот, благосклонно за твоя път, не мисли, че си лицемер, че се заблуждаваш или заблуждаваш искрено търсещите — съвсем не! По време на най-тъмния час на твоя ум или най-тъмния час в живота ти, душата ти, по силата на неразделното си единство с Всевишния и с твоя Учител, получи златната възможност да убеди ума ти, който беше или в безплодната пустиня, или в гъстата гора. Душата ти успя да грабне тялото, витала и ума ти и да ги въведе в градината на собственото ти сърце, за да видят колко си красив и колко си уханен“.

Това са моите интерпретации. Учителят не е използвал точно тези думи, но знам какво всъщност е имал предвид този конкретен Учител. Казвам ви всичко това, защото виждам, че някои от вас понякога са тъжни и депресирани, може да имате всякакви витални и умствени проблеми. Златният начин да преодолеете тези проблеми е да говорите с хората за духовния живот. Ако чувствате, че съзнанието ви е паднало, тогава пейте духовните ми песни или говорете с приятелите си за духовния живот.

Подобно на днешната песен Bhulite diyona всичките ми душевни песни непременно ви помогнат. Ако искате вашата собствена светлина да излезе на преден план, изпейте няколко песни или слушайте запис с моя глас. Гласът ми има много специална връзка с душата ви и със сърцето ви. Без значение дали пея добре, или не, моят пеещ глас има много, много, много специална връзка с душата ви, с божественото във вас. Моля, слушайте гласа ми или моята флейта или друг мой инструмент, който харесвате.

Това е Божията вселенска Игра. Когато играем игра, кой иска да приеме поражение? Ще направим всичко възможно да бъдем победители. В този случай кой е нашият противник? Небожествените, неосветени, разрушителни сили, които се опитват да ни заплашат и да ни погълнат. Ние ги наричаме враждебни сили. Отново, Всевишният държи във всяко човешко същество ревящ лъв. Трябва да изведем на преден план ревящия лъв в нас, да ревем и да ревем, за да проявим божествената светлина, която вече имаме. Колкото повече можем да бъдем в услуга на човечеството, дори и само да предложим една капчица светлина на някого, толкова повече Всевишният е длъжен да ни благослови с изобилната Си Светлина. А когато предлагаме нашата изобилна светлина на другите, тогава Той ще може да ни даде безкрайна Светлина.

В градината на моето сърце ви наех с моята безгранична любов, безгранична обич и безгранична привързаност. Вие сте моите помощници и искам всеки от вас да донесе още няколко растения с вашия стремеж, с вашата посветеност. Опитайте се да направите градината на нашето сърце възможно най-обширна, възможно най-красива, възможно най-благоуханна. Деца мои, имате способността и сте способността. Искам всеки един от вас да предложи върховния успех, върховната слава и върховната победа на нашия Господ Възлюбен Всевишен.

Нямам нищо против, ако не се гордеете с мен, но с пълна искреност искам да ви кажа колко се гордея с душите ви, защото те знаят кой съм и знаят какво защитавам. Техните животи и дихания всеки миг са за мен, за мен, за мен. Вашият външен живот може да не е за мен. Може да е за вас самите, за други човешки същества, за вашата кариера или нещо друго. Но душата ви притежава дъх, Дъха на Вечността. Дъхът на душата ви е за мен, за мен, за мен, само за мен. Следователно колко съм благодарен на душите ви, колко се гордея с душите ви, не можете да си представите. Любовта, посветеността и предаването, които душите ви имат към мен, далеч надхвърлят вашето въображение, защото те знаят кой съм и кои са те. Те са моите върховно избрани инструменти. В душите ви е дъхът на моя живот.

Умолявам всеки един от вас да ми даде възможност и да ми даде увереността да бъда във вашия жизнен дъх всеки миг. Държа ви в сърцето си. За съжаление, някои от вас не ме държат в сърцето си. Ако ме видите и почувствате моето живо присъствие в сърцето си, няма да можете да направите дори едно нещо погрешно, обезкуражаващо или неприятно. В мига, в който не чувствате моето живо присъствие или моята нектарна усмивка, в мига, в който не успеете да ме видите в сърцето си, уви, уви, ставате жертва на себесъмнение, липса на вяра, разочарование и други небожествени сили.

Казвам ви, виждам вътре във вас живото Присъствие на моя Господ Възлюбен Всевишен. Него виждам и Него чувствам всеки миг във вас. Затова всеки миг се занимавам със собствения си Гуру във вашите сърца. Моля, почувствайте моята усмивка, моите сълзи, моята благодарност, моята гордост от вас.

Колко добри неща сте направили за мен през годините! Няма да мога да преброя колко много добри неща сте направили за мен. Искам от всички вас само да мислите колко много добри неща сте направили за мен, а не колко много добри неща аз съм направил за вас. Умолявам всички вас да мислите колко много добри неща сте направили за мен, откакто се присъединихте към пътя. Мислете по колко начини сте ме удовлетворявали, по колко много начини сте ме обичали, по колко много начини сте ми служили, по колко много начини сте ме осъществявали през годините. Ще бъдете толкова горди със себе си. Още от деня, в който се присъединихте към нашия път, опитайте се да си спомните специалните начини, по които сте предложили своята любов, посветеност и предаване. Мислете за моето единство-божественост с вашето сърце, с вашия живот, с вашата душа. Тогава всички обезсърчаващи сили, които сега са станали неразделна част от живота ви, ще изчезнат, защото вашите златни мигове са най-приятният аромат-парфюм във вашия живот и в моя живот. Забравете колко много добри неща съм направил за вас. Казвам ви само да помните и да преброите по колко много начини сте ме радвали през годините. Тогава всичките ви божествени качества ще се проявят още веднъж.

Не мислете дори за секунда дали сте ме разочаровали по някакъв начин вътрешно или външно. Умолявам ви да вземете положителната страна. Мислете по колко стотици и хиляди начини сте ме радвали с вашата любов, посветеност и предаване. Помнете само къде, кога и как. Уверявам ви, ще бъдете изпълнени със собствената си божественост. Вие сте тези, които ще докажете, че непременно сте моите върховно избрани инструменти. Вие не сте само за себе си — вие сте за цялото Творение на нашия Господ Възлюбен Всевишен. Бог Създателят е вътре във вас и Той иска да служите и да осъществявате Бог Творението около вас.

Скъпи мои, аз съм вдъхновен и ще остана вдъхновен. Надявам се, че светлината на моето вдъхновение, която току-що свалих от най-висшите Небеса, за да ви предложа, е влязла във вас и вие сте се превърнали в напълно различни хора от този момент нататък. Аз съм просяк за вашето усмихващо се сърце, излъчващо се от лицето и от очите ви. Вечният просяк в мен иска да бъдете щастливи, божествено щастливи, върховно щастливи, така че щастието ви да се излъчва от лицето ви и от очите ви. От външния ви живот то трябва да блести по целия свят, за да просвети света.

Аз знам кой съм. За съжаление, не мога да ви накарам да видите и да ви накарам да почувствате кои сте всъщност, кои сте за мен, кои сте за Всевишния. Но ако работим заедно, определено ще мога да ви накарам да почувствате кои сте за мен и кой съм аз за вас. Имаме нужда един от друг. Имам нужда от вас за проявлението на Всевишния тук на земята. Имате нужда от мен за най-висшето осъзнаване. Аз ще бъда известен като дървото, а вие ще бъдете известни като цветята и плодовете. Цветята на Безсмъртието и плодовете на Безсмъртието искам да посветя на стремящото се човечество. Отново — аз съм птицата, а вие крилете.

Каквото изрекох, достигна много, много далеч, защото влезе във Вселенското Съзнание. Тези думи получавам от Трансценденталното Съзнание и ги предлагам на Вселенското Съзнание. Вие сте неразделна част от Вселенското Съзнание, плюс това сте по-близки от най-близките за мен.

Най-важното, което казах, е да мислите колко много добри неща сте направили за мен. Помнете само по колко много начини сте показали своята любов, посветеност и предаване на Всевишния в мен. Мислете колко лесно, щастливо, ведро, охотно и нетърпеливо сте ме радвали през годините. Ще бъдете толкова горди със себе си. Просто се опитайте да си спомните тези златни мигове. Ще отнеме няколко месеца, за да ги преброите! Всичката ви депресия, разочарование, чувство за безполезност и други отрицателни качества ще изчезнат. Всички видове духовни трески, които може да имате сега, които ви правят напълно нещастни и парализирани в духовния живот, ще изчезнат. Вече няма да останете в сухата, безплодна умствена пустиня, през която сте минавали, или в гъстата гора, която сте създали за себе си. Ще се завърнете отново в градината на собственото си сърце. Отново ще можете да тичате по-бързо от най-бързото.

И също така старайте се да усещате моето присъствие. Начинът, по който усещам присъствието ви вътре в мен, в сърцето си, искам всеки миг да чувствате присъствието ми в сърцето си.

Спомняйки си колко много добри неща сте направили за мен, проливам сълзи на благодарност. Плувам в морето на моите сълзи на благодарност. По колко безброй начини сте служили на Всевишния в мен, обичали сте Всевишния в мен и сте осъществявали Всевишния в мен! Това са вашите притежания, вашите собствени божествени прояви.


LEN 5,6. Sri Chinmoy, I Am My Life’s God-Hunger-Heart, Part 2, no. 16. New York: Agni Press, 1994.

Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ len 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.