10.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Спаси ме!
Спаси ме по какъвто начин
пожелаеш!
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.