27.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Ти ме мамиш, като казваш,
че аз съм всецяло Твой
и Ти си всецяло мой.
Аз мисля и чувствам,
че това е възможно най-лошата лъжа
от всички, които някога
от някого съм чувал!
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.