29.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Кога Твоето Сърце ще Ти каже,
че аз вечно умирам от желание
да Те виждам
и да бъда в Твое Присъствие?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.