32.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Колко пъти още
трябва да Ти кажа
да плениш сърцето ми,
така че моето сърце
да стане само чистота
и само обич към Теб?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.