57.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не виждаш ли,
че външният ми живот
е напълно съсипан,
а моят вътрешен живот
е изцяло лишен от надежда?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 57
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.