60.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз искам да Те осъзная
колкото може по-скоро,
но ако Ти непрестанно
разбиваш сърцето ми,
тогава, уверявам Те,
е ред на Твоето Сърце!
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 60
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.