62.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо не ми посочиш
тайния път към Твоето Сърце,
защо?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 62
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.