65.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не съзнаваш ли,
че всяка проява
на Твоята любяща Грижа
засилва любовта на сърцето ми
към Теб?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 65
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.