8.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо не отваряш Окото си
дори за един неуловим миг,
за да видиш как огънят на копнежа
гори безсънно в сърцето ми?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.