12.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
кой, ако не Ти,
може и ще ме освободи
от мрежите
на нощта на невежеството?

Мой Господи,
кога, ако не сега,
ще ме дариш с
Близостта на Твоята Вечност,
Единството на Твоя Безкрай
и Пълнотата на Твоето Безсмъртие?
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lpy 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.