8.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
моето тяло крие чистотата ми.
Моят витал крие смирението ми.
Моят ум крие искреността ми.
Моето сърце крие божествеността ми.
Моята душа крие Безсмъртието ми.
Мой Господи, мой Господи, мой Господи,
накарай ги да ми върнат обратно
съкровищата на моята Вечност
в безкрайна мяра.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lpy 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.