81.

Когато отивам при Бог,
Той ме пита:
„Дете Мое,
кога
ще дойдеш пак?“.
Преводи на тази страница: Slovak
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lrl 81
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.