12. Смирение

Мой Господи Всевишни,
кажи ми тайната на Твоето Величие.
"Сине Мой, за теб разкривам Тайната на Моето Величие:
Моят земен плач е светлината на смирението".

Мой Господи Всевишни,
кажи ми тайната на Твоята Доброта.
"Синко, за теб разкривам тайната на Моята Доброта:
Моята земна усмивка е светлината на смирението".

Мой Господи Всевишни,
кажи ми тайната на Твоето Единство-Съвършенство:
"Синко, за теб аз разкривам тайната на Моето Единство-Съвършенство:
Моето Прозрение-Тишина и моето творение-Звук
имат един общ източник:
върховното удовлетворение на смирението".
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mcr 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.