Част I — Чудеса, еманации и сънища

1.

В тези, които считам за мои истински ученици, аз влагам духовна искра от собствената си душа. Моята душа е като слънцето. В деня, в който давам вътрешно обещание на един ученик и го приемам като лично мой, аз влагам в него лъч от моето вътрешно слънце. Вие наричате този лъч еманация. Не е необходимо тя да е само една, в някои случаи са повече. От друга страна, някои еманации не са само за определен човек - те са за всички. Ако се случи нещо много сериозно или забележително, еманациите ще ми кажат. На някои ученици съм дал еманация още от първия ден; на други едва след няколко месеца или дори години. Ако обаче ученикът ме напусне или го отстраня от Центъра, тогава аз си взимам еманацията обратно.

Еманацията е реална част от моето съществуване, която съм вложил в ученика. Тя е като магнит - може да ме привлече към ученика или аз мога чрез нея да привлека ученика към себе си. Моята еманация е като връзка, като телефонна жица. Ако постъпвате неправилно, тя незабавно ще ме извести за това, ще ме повика. Ако нещо важно се случва, еманациите незабавно ме информират. Във вътрешния свят, ако човек постоянно нарушава духовните закони, еманацията страда. Ако човекът е много лош, тогава тя не може да действа както трябва. Само определени духовни Учители притежават еманации, останалите имат само вътрешни същества.

Понякога еманациите застават пред телефона точно преди вие да ми се обадите. Вчера един ученик ми се обади отдалече и аз веднага разбрах кой е, защото виждах неговата еманация да стои точно пред телефона. Телефонистката ме попита: “Говорите ли френски?”, затова казах “Да”, и тя ме свърза. Но аз знаех, че се обажда Х, който говори английски. Ето така се появяват еманациите, понякога те си играят.

Когато една нощ двама от моите ученици гонели крадец, еманациите им дойдоха при мен. Аз видях какво става, макар и без подробности. Но даже ако знам малко, то ми е напълно достатъчно, за да дам духовна сила на човека. Щом човек действа на вътрешен план, не е необходимо да вижда всички детайли. Когато еманациите на тези ученици дойдоха при мен, аз очаквах те да ми се обадят и на физически план по телефона. След няколко минути те наистина позвъниха и подробно ми разказаха цялата история.

Понякога вашата еманация идва при мен и ми казва за проблема, преди още физическият ви ум да е разбрал за това. Но ако е нещо сериозно, трябва бързо да ме известите и на физически план. Така моята божествена сила може да предотврати нещастието. От друга страна, ако в живота ви се случи нещо важно, което е добро, също трябва да ме информирате. В противен случай могат да нахлуят враждебни сили. Може да се изпълните с гордост и да не отдадете заслугата за това на Всевишния. Ако ви атакува гордостта, то тогава сте загубени. Но ако кажете на Учителя, това означава, че споделяте своето постижение с него и съзнателно или не му казвате, че той има отношение към вашия успех или постижение. Щом постъпите така, враждебните сили не нападат или не могат да нападнат, след като вече сте споделили своето изживяване и постижение с една по-висша сила.

Вътрешните същества могат да са по-висши, доста по-висши от еманациите, но могат също да бъдат и по-нисши. Някои вътрешни същества се държат като деца: те обичат да пеят, да танцуват и какво ли не още. От друга страна, някои вътрешни същества са много зрели и могат да окажат значителна помощ. Еманациите са като вестоносци. Те могат да предадат точно една вест, но нямат способността да поправят нещата, ако има проблем. Вътрешното същество от детски тип постъпва по същия начин: идва при мен и ме информира, че нещо е станало. Но едно по-висше вътрешно същество ще може да изясни нещата и да ги поправи. По-големият брат в семейството си е счупил крака и вътрешното същество-дете просто отива да каже на бащата. По-висшето вътрешно същество също ще отиде да каже, но преди това ще се опита да излекува пострадалия. Еманациите са като редови войници, докато по-висшите същества са като офицери. Но накрая и вътрешните същества-деца порастват.

Еманациите имат свободен достъп до другите хора. За разлика от вътрешните същества, моите еманации почти винаги навлизат свободно във вас. Когато при вас дойде еманация, вестоносец, вие от състрадание или от любов му позволявате да влезе, защото чувствате, че той няма да ви създаде никакви проблеми. Но когато видите вътрешно същество, понякога се опитвате да се скриете, защото усещате, че то има сила и ще направи нещо. Когато дойде вътрешното същество, ученикът ще бъде излекуван, докато еманацията идва в болницата само за да види от какво страда ученикът.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.