Въпрос: Мисля, че веднъж ви видях в друга форма. Внезапно погледнах нагоре и видях един мъж, който ме гледаше. Той беше чернокож, изглеждаше малко пийнал и носеше много оръфани дрехи. Вглеждах се в очите му, вглеждах се, но виждах само Вас. Усмихвах се, защото знаех, че сте Вие, но човекът продължаваше да се преструва, че не е така. Той не поиска да ми каже кой е и накрая аз се отказах. Можете ли да ми кажете дали бяхте Вие?

Шри Чинмой: Това което си видял, е била една от моите еманации, било е истина. Еманациите могат да са толкова силни, плътни и реални, колкото и самото физическо тяло. Те могат да приемат много конкретна форма. Можете да говорите, да общувате с тях. Те могат да са малки, големи или да приемат абсолютно същата форма, фигура и височина като мен. Видели сте моя еманация, но със сигурност не съм бил пиян.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.