Въпрос: Ако в къщата има много добра душа, а после тя си тръгне и влезе по-неразвита душа, живеещите в къщата ще забележат ли разликата?

Шри Чинмой: Не, живеещите никога няма да го усетят, защото самите те не са в съзнанието на душата. Само духовно напреднали хора, само такива, които имат отношение към финия живот, ще забележат промяната във вибрацията на стаята. Как така днес не са в приповдигнато настроение, докато преди в същата стая са чувствали някаква задушевност? Ето какво ще забележат те.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.