Въпрос: Ако душата на стола е готова да еволюира, означава ли това, че тя просто напуска стола?

Шри Чинмой: Това прилича на изкачването от едно стъпало на стълбата на друго. Ако издържи изпита, тя преминава в следващия клас. И тогава в стола влиза друга душа.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.