Въпрос: Какво представляват груповите души?

Шри Чинмой: Групови души има и при животните, и при хората. В човешкия живот има хиляди хора, които са на почти еднакво ниво в духовната еволюция. Те са на едно място. Тяхната групова душа е на определено място в света на душите. Както казваме, “които си приличат, се привличат". Ако твоето ниво е същото като на някой друг, тогава душите ви вървят заедно в група.

Когато имате духовен Учител, просто защото го обичате и той ви обича, вие получавате неговото състрадание и благословия; после той веднага ви отвежда на друго ниво, друг етап. Така можете да излезете от групата. Но груповите души не получават специални благословии и грижи от никакъв духовен Учител. Те са заедно като отделен клас в училище, където учениците учат заедно, понеже са на едно ниво. Но ако учителят каже: „Не, ще ви подготвя специално, защото искам да отидете в по-горен клас“, той може да направи това. Учителят може да даде лични наставления и да изпрати своя ученик в по-горен клас.

От друга страна, независимо от групата, някои души искат повече Мир, някои Светлина, други Блаженство. И ако за тях е по-важен Мирът, те остават заедно. Когато дойде време да се преродят, те може и да не отидат в една и съща страна. Някоя може да иде в Германия, друга в Индия. Но във вътрешния свят те остават заедно.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.