Част III — Вечност и Безсмъртие

Каква е разликата между Безсмъртие и Вечност?

Шри Чинмой: Безсмъртието има отношение към живота, живота като съзнание, живота като реалност, живота като обект, субект или материя. Безсмъртие означава безсмъртие на съзнанието, а не на грубата материя. Човек може да напусне тялото по свое собствено желание. Но ако нещо трябва да продължи на физически план за неопределено време, тогава то се превръща в най-голямото мъчение. Повярвайте, даже и най-големият материалист в света ще се отврати, ако трябва да остане повече от сто години на земята. Всяко небожествено желание ще е изпълнено, но дори и тогава той ще е отвратен, защото няма да има нищо общо с просветляващото Съзнание. Когато започнеш да боравиш с това съзнание, не обръщаш никакво внимание на сетивата. Усещаш, че няма нужда да удовлетворяваш сетивата или нещо, което принадлежи на земята, защото тогава виждаш, че самата земя е непостоянна. Единственото неизменно нещо е нероденият и безсмъртен Бог.

Когато мислим за Вечността, трябва да знаем, че всичко, което е създадено, било то на физическо, витално, ментално или трансцендентално ниво, може да бъде вечно. То може да е започнало едва вчера, но да продължава да съществува милиони, милиарди, трилиони години.

Безсмъртието има отношение към живота, а животът е дошъл от Тишината. Можем да отмерим Вечността, но не можем да пресметнем Безсмъртието. Отначало обаче е възникнало Безсмъртието, защото самата Тишина е била живот. Затова първо идва животът и чак тогава можем да започнем да отмерваме. Първо човек се ражда, после става на една секунда, на един ден, една година и т.н.

И така, във Вечността има някакво чувство за измеримост, докато в Безсмъртието то липсва. Не можеш да измериш Безсмъртието, докато с въображението си можеш да се опиташ да изчислиш Вечността. Чувството за измеримост се появява с Вечността. То е божествено, интуитивно и психично измерване. Ако използваш третото си око, незабавно ще разбереш кога е започнало това измерване и как продължава. Безсмъртието е нещо, което вече го има.

Нека да приемем Вечността като едно дърво, което непрекъснато расте. Вечността расте, а Безсмъртието остава непроменено. То вече е там, само се вгледай. Но Вечността винаги върви нагоре. Представата за Вечност върви нагоре, докато Безсмъртието е навсякъде.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.