Въпрос: Човек изпитва ли в сахаджа самадхи същата радост, както в нирвакалпа самадхи?

Шри Чинмой: В сахаджа самадхи се изпитва по-възвишена и по-просветляваща радост, отколкото в нирвакалпа самадхи. В нирвакалпа има страхотна интензивност, въпреки че на външен план тя не се вижда, нито пък се усеща вътрешно от наблюдателите. Докато сахаджа самадхи е нещо спонтанно. В този случай Учителят може да има огромна спонтанна увереност. Интензивността също е налице, но тя е така нормална и непринудена, че никой не може да я долови.

Много малко хора на земята са били благословени със сахаджа самадхи. Във външните си действия те почти винаги са били неразбрани - не само от нестремящия се свят, но също и от стремящите се. Дори техните собствени ученици не са могли да ги разберат. Учениците виждат човешкото в Учителя, а не виждат Божественото, което Той вечно е, и което по един свой начин непрекъснато предлага на света. Сахаджа самадхи е не само спонтанно изразяване на божествената действителност вътре в нас, това е реалност, която синтезира Безмълвното Прозрение на Всевишния и Звука на Неговата Мисия.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.