Въпрос: Бихте ли ни казали какво е Нирвана?

Шри Чинмой: За Нирвана са написани стотици хиляди книги. Най-напред сме чули за Нирвана от Господ Буда. Той пръв е предложил на целия свят понятието Нирвана.

Какво е Нирвана? Това е унищожаване на желанията, страданието, робството, ограничението и смъртта. Това е едно много висше състояние, където върховно господства трансценденталното Блаженство. Когато човек е в Нирвана, неговата космична игра е приключила и той вече няма нищо общо с времето и делата. Благодарение на стремежа на ученика, за него изгрява Златният Ден, когато той навлиза в Нирвана съзнание и тогава отива отвъд границите на времето и пространството. Може да се каже, че в Нирвана Божественото се наслаждава на собственото си състояние на влюбеност в себе си. И така, Нирвана означава премахване на гъмжилото от земни желания, страдания и скърби, но в същото време Нирвана е Блаженство и божествена наслада в най-висш екстаз.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.