Въпрос: Всички Аватари ли имат еднакво осъзнаване?

Шри Чинмой: Съществуват пълни Аватари и непълни Аватари. Един частичен Аватар не винаги е напълно съзнателен за своята трансцендентална висота и вселенска реалност. Той чувства как понякога Бог си играе с него на криеница. Пълният Аватар постоянно е съзнателен за своята трансцендентална висота и вселенска действителност. Непълният Аватар не е денонощно сигурен в своята вътрешна божественост. Във вътрешния свят той може да търси нещо, но да не знае къде е; там той може понякога да е смутен, объркан или изплашен. Във външния свят дори някои от пълните Аватари са усещали как губят трансценденталната действителност, която вече са постигнали. Това не се случва с всички, но с някои е ставало. Във вътрешния свят един пълен Аватар винаги осъзнава кой е и какво се случва. Ако Учителят постоянно знае какво става във вътрешния свят, дори да не го знае на външен план, тогава нищо не може да създаде проблеми за него или за учениците му, независимо дали се случва във вътрешния, или във външния свят.

Непълният Аватар понякога реагира по много човешки начин. Нападат го страх, съмнение, безпокойство, гняв, раздразнение и други небожествени качества, въпреки че има пълно осъзнаване. Но един пълен Аватар е осъзнаване във вътрешния свят и разкриване и проявление във външния свят. Вътрешно той е осъзнаване на божественото, външно е разкриване и проява на божественото.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.