Въпрос: Събуждането на кундалини същото ли е като осозънаването на Бог?

Шри Чинмой: Събуждането на кундалини не означава осъзнаване на Бог. Това е само метод, с който може да се навлезе във вътрешното съзнание. На земята има хиляди хора, които са събудили своята кундалини. Те са станали съзнателни за своята вътрешна психична сила. Но това изобщо не означава осъзнаване на Бог. В никакъв случай. Осъзнаването на Бог е безкрайно по-съвършено и по-осъществяващо, отколкото събуждането на кундалини.

Когато човек събуди кундалини, той усеща власт над някаква вътрешна сила. Но тази сила не е безкрайният Покой и Светлина, безкрайното Блаженство на Всевишния. Затова, когато кундалини е пробудена, човек може да каже, че притежава острие или нож, който да използва за определени действия. Но когато познае Бог, той чувства, че има възможност да използва атомна бомба. Това е разликата. Когато говоря за нож или бомба, нямам предвид да се използват с разрушителна цел. Говоря всъщност за възможността, която дават. И така, когато човек осъзнае Бог, неговото божествено съзнание избухва в земната атмосфера и се разнася надлъж и нашир по целия свят. А когато е събудена кундалини, човек има само много малко сила.

За да се върнем към вашия въпрос, пробуждането на кундалини никога не може да предизвика незабавно осъзнаване на Бог. От друга страна, след като я събуди, човек вижда ограничената сила на кундалини. Тогава той иска да се изкачи високо, по-високо, най-високо и усеща, че няма да приключи своето пътешествие, докато не осъзнае абсолютно Най-Висшето. Естествено, човек ще продължава да напредва и да напредва, докато реализира безкрайната Цел.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.