Въпрос: Духовните Учители живеят ли някога и на други планети?

Шри Чинмой: Не, не живеят на други планети. Във вътрешните светове всеки духовен Учител има свое собствено ниво, като собствена къща. Когато учениците им починат, и ако са били добри, Учителят казва: „Елате, елате и останете при мен“. Но ако са били лоши ученици на земята, ако са създавали проблеми и са причинявали безкрайни страдания на Учителя, той няма да ги покани. Приемайки такива ученици, Учителите неимоверно страдат на земята. Защо да страдат и в Небесата?

Рамакришна има свое собствено място. Буда също има. Въпреки че съм тук на земята, аз също имам такова място. Там има няколко ученици от предишни инкарнации, известен брой много искрени почитатели и някои мои роднини. Там е също и един ученик от тази инкарнация, който наскоро почина.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.