Въпрос: Аватарите животни били ли са съзнателни за себе си?

Шри Чинмой: Те не са били съзнателни за истинската си самоличност. Когато са идвали на земята, са я забравяли. Това се случва на всички духовни Учители. Дори Аватарите забравят за предишните си реализации. И започват отново да преоткриват своето осъзнаване и да пишат книгата отново.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.