Въпрос: Гуру, кога се е осъзнала първата душа?

Шри Чинмой: Аз броя реализираните души от индийската цивилизация. Започвам това броене малко преди Рама. Той е бил пълен Аватар или, както някои биха го нарекли, Христос. Рама всъщност е живял преди Кришна. Имало е още един или двама, но Рама е единственият, който заслужава да бъде отбелязан. Преди него е имало малко осъзнати души. Но историята не е запазила имената им, така че изобщо не можем да докажем тяхното осъзнаване.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.